28. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA OTO 2019
12.12.2019.

Informacije o skupu

Ideja i realizacija prvih skupova OTO započela je prije 28 godina na tadašnjem Elektrotehničkom fakulteta u Osijeku uz sudjelovanje inženjera iz Društva održavatelja Osijek (DOO). Od tada do danas skup OTO je izrastao u regionalni interdisciplinarni znanstveni  skup – koji je od prvih godina organiziran u suradnji s gospodarstvom slavonsko-baranjske regije, Poljoprivrednim i Građevinskim fakultetom (iz Osijeka). Kako bi se održao kontinuitet - a nakon prestanka rada DOO - Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (FERIT) je preuzeo organizaciju ove znanstvene konferencije; tako su - uz pomoć kolega s drugih fakulteta Sveučilišta J.J. Strosmayera - uspješno održani skupovi OTO 2017 i OTO 2018 (u Osijeku) na kojima je prezentirano 56 radova koji su prošli dvostruku recenziju Recenzentskog odbora sastavljenog od znanstvenika iz pet zemalja. Tako je organizacijski i programski načinjen značajan iskorak u odnosu na skupove iz prethodnih godina, a konferencija je dobila status međunarodnog znanstvenog skupa.
 

http://oto2017.ferit.hr

http://oto2018.ferit.hr/


Zaključnim razmatranjima Programskog i Organizacijskog odbora OTO konferencije (na osnovu prezentiranih radova i mišljenja sudionika) ukazano je na potrebu nastavka tradicije organiziranja OTO konferencije u drugim gradovima slavonsko-baranjske regije uz snažniju zastupljenost autora iz gospodarstva. 

Kako se tehnologije i organizacija održavanja šire iz domene industrijske i poljoprivredne proizvodnje i na poslove održavanja komunalne infrastrukture odlučeno je da organizaciju OTO konferencija preuzme think tank „Panon“ - institut za strateške studije Osijek - uz potporu FERIT-a i Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.
 
Nadamo se nastavku uspješne suradnje proizvodnog i uslužnog sektora sa znanstvenicima iz akademske zajednice.
 
Predsjednik Organizacijskog odbora
dr. sc. Ivan Ambroš
 
 
 
Bitni datumi:
 
Predaja dovršenih radova: 11.11.2019.
Recenziranje radova završava: 22.11.2019.
Predaja finalne verzije rada: 29.11.2019.
Prezentacija rad na skupu: 12.12.2019.
 
 

Međunarodni programski odbor

 

Popis prema abecednom redu imena/List in alphabetical order


Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Marinko Barukčić (Croatia)
Prof.emer.dr.sc. Safet Brdarević (BiH)
Prof.dr.sc. Eleonora Desnica (Serbia)
Prof.dr.sc. György Elmer (Hungary)

Doc.dr.sc. Krešimir Fekete (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Irena Galić (Croatia)

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Glavaš (Croatia)

Izv.prof.dr.sc. Krešimir Grgić (Croatia)

Akademik prof.dr.sc. Zijad Haznadar (Croatia)

Prof.dr.sc. Lajos Jozsa (Hungary)
Prof.dr.sc. Isak Karabegović (BiH)

Doc.dr.sc. Goran Knežević (Croatia)

Doc.dr.sc. Mirko Köhler (Croatia)
Doc.dr.sc. Krešimir Lacković  (Croatia)

Doc.dr.sc. Ivica Lukić  (Croatia)

Izv.prof.dr.sc. Predrag Marić (Croatia)
Doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko (Croatia)
Doc.dr.sc. Svilen Radoslavov Račev (Bugarska)
Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Radovanović (Serbia)
Prof.dr.sc. Mirsad Raščić (BiH)
Prof.dr.sc. Tihomil Rausnitz (Germany)
Izv.prof.dr.sc. Sebastijan Seme (Slovenia)

Prof.dr.sc. Damir Šljivac (Croatia)
Prof.dr.sc. Andrej Štrukelj (Slovenia)
Doc.dr.sc. Nataša Šuman (Slovenija)
Akademik prof.dr.sc. Božo Udovičić (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Damir Varevac (Croatia)
Prof.dr.sc. Drago Žagar (Croatia)

 

Organizacijski odbor

 

Dr.sc. Ivan Ambroš - predsjednik
Dr.sc. Milan Ivanović
Izv.prof.dr.sc Tomislav Keser
Mr.sc. Držislav Vidaković

 

Uredništvo
 
Izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko - glavni urednik
Izv.prof.dr.sc. Mirko Karakašić - tehnički urednik
Doc.dr.sc. Krešimir Fekete
Izv.prof.sc. Damir Blažević
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Glavaš
 
 

Tehnička i IT podrška

 

Dario Došen, mag.ing.

 

 

Odabrani radovi prezentirani na OTO će biti pozvani za objavu u proširenom obliku na engleskom jeziku u časopisima: Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek e-GFOS (http://e-gfos.gfos.hr), International Journal of Electricaland Computer Engineering Systems (www.etfos.unios.hr/ijeces/) i Journal of Energy (http://journalofenergy.com/).

 

 

Službeni jezici skupa

Službeni jezici Skupa su hrvatski i engleski.

 

Think tank Panon – institut za strateške studije Osijek je neprofitna organizacija (registrirana za znanstvena istraživanja) u kojoj djeluje 30 magistara i doktora znanosti iz više područja tehničkih, društvenih i humanističkih znanosti (ekonomija, elektrotehnika, filozofija, geodezija, građevinarstvo, informatika, pedagogija, povijest, pravo, računarstvo, sociologija i strojarstvo).